devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

.netVýsledky: Technologie na českém webu | 2016-05-13 | Zdrojak, nette, php, javascript, node.js, java, asp & net, python, scala, twig, typescript, jquery, perl, django, různé, knihovny a frameworky, spring, meteor, angularjs, symfony, react, go, programovací jazyky, ruby on rails, web.py, c, drupal, ruby, .net, actionscript, bash, cakephp, codeigniter, flask, google closure, gorilla, haskell, joomla, kohana, kotlin, laravel, phalcon, powershell, signalr, silex, sinatra, slim, socket.io, vue.js, yii, zend framework
Invitation to February Technology Hour | 2015-02-03 | YSofters, tdd, technology hour, .net, fscheck, property-based testing
Sending SOAP with MIME attachments from .NET application | 2014-12-12 | YSofters, web, tutorial, software craftsmanship, c, .net, mime, soap
Nový .NET – promarněná příležitost? | 2014-11-13 | DevBlog.cz, typescript, vývoj, visual studio, .net
Nový .NET – promarněná příležitost? | 2014-11-13 | DevBlog.cz, typescript, vývoj, visual studio, .net
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz