devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

net promoter score


Net Promoter Score – míra spokojenosti zákazníků ∕ 2016-10-25 ∕ Medio.cz, internetový marketing, analytika, net promoter score, satismeter

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz