devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

net promoter score


Net Promoter Score – míra spokojenosti zákazníků ∕ 2016-10-25 ∕ Medio.cz, analytika, internetový marketing, net promoter score

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz