devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

návrhové vzory


Náhrada návrhových vzorů ve funkcionálním programování ∕ 2014-12-05 ∕ Zdroják, funkcionální programování, různé, návrhové vzory

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz