devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

návrhové vzoryNáhrada návrhových vzorů ve funkcionálním programování | 2014-12-05 | Zdrojak, funkcionální programování, různé, návrhové vzory
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz