devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

návrhJak na práci s obrázky? | 2011-06-06 | phpGuru.cz, návrh
Pět vrstev modelu | 2010-04-27 | phpGuru.cz, návrh
Kam s obslužnými metodami modelu? | 2010-04-12 | phpGuru.cz, návrh
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz