devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

návrh


Jak na práci s obrázky? ∕ 2011-06-06 ∕ phpGuru.cz, návrh
Pět vrstev modelu ∕ 2010-04-27 ∕ phpGuru.cz, návrh
Kam s obslužnými metodami modelu? ∕ 2010-04-12 ∕ phpGuru.cz, návrh

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz