devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

návody


Burp Suite k penetračnímu testování (3.díl - Modul Intruder) ∕ 2014-08-05 ∕ SOOM.cz, návody
Burp Suite k penetračnímu testování (2.díl – Modul Repeater) ∕ 2014-07-23 ∕ SOOM.cz, návody
Burp Suite k penetračnímu testování (1.díl – Modul Proxy) ∕ 2014-06-26 ∕ SOOM.cz, návody

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz