devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

mvcEmber.JS – k čemu slouží a proč se o něj zajímat | 2014-03-21 | Zdrojak, javascript, překlady, emberjs, knihovny a frameworky, mvc
ASP.NET MVC na FIM UHK J6 v rámci OWE | 2012-02-20 | Daniel Kolman, mvc
Jak naprogramovat blog za 18 minut | 2011-11-01 | Daniel Kolman, mvc
Jak uhlídat závislosti ve velké aplikaci | 2011-09-11 | Daniel Kolman, visual studio, mvc, clean code, reflection
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz