devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

můj názor


Můj názor: Proč IT není pro každého ∕ 2014-05-02 ∕ Zdroják, různé, studium, můj názor
Můj názor: Jiří Knesl o učení lidí ∕ 2014-04-28 ∕ Zdroják, různé, studium, můj názor
Můj názor: Studium informatiky na VŠ má smysl! ∕ 2014-02-24 ∕ Zdroják, různé, obecné, studium
Můj názor: Má smysl studovat informatiku na vysoké škole? ∕ 2014-02-17 ∕ Zdroják, různé, obecné, studium

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz