devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

mozillaPokračujeme s L20n.js | 2014-03-12 | Zdrojak, javascript, lokalizace, mozilla
Lokalizujeme web pomocí L20n.js | 2014-02-07 | Zdrojak, javascript, lokalizace, mozilla
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz