devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

mozilla


Pokračujeme s L20n.js ∕ 2014-03-12 ∕ Zdroják, javascript, lokalizace, mozilla
Lokalizujeme web pomocí L20n.js ∕ 2014-02-07 ∕ Zdroják, javascript, lokalizace, mozilla

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz