devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

monitoring


Distribuovaný tracing s OpenTelemetry, Python a Azure Monitor (2): další instrumentace, vizualizace a pokročilé query ∕ 2020-09-02 ∕ Tomáš Kubica, monitoring, apps, opentelmetry
Distribuovaný tracing s OpenTelemetry, Python a Azure Monitor (1): z ničeho až po monitoring mikroslužeb v Kubernetes ∕ 2020-08-17 ∕ Tomáš Kubica, monitoring, apps, opentelmetry
Začínáme s OpenTelemetry pro standardizovaný aplikační monitoring ∕ 2020-08-11 ∕ Tomáš Kubica, monitoring, apps, opentelmetry
Kubernetes prakticky: přímé a bezpečné ovládání z Azure portálu v reálném čase ∕ 2020-08-06 ∕ Tomáš Kubica, kubernetes, monitoring, kontejnery
Aplikační monitoring bez proprietárních SDK v aplikaci ∕ 2020-08-04 ∕ Tomáš Kubica, monitoring, apps, opentelmetry
Jak monitorovat VuePress pomocí Smartlook ∕ 2020-07-01 ∕ Felix DevBlog, monitoring, vue, vuepress
Azure Monitor Workbooky - úvod ∕ 2020-05-29 ∕ Tomáš Kubica, monitoring
Jak jsem řešil monitoring (Nagios) ∕ 2017-04-13 ∕ Zdroják, různé, monitoring, nagios

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz