devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

modular sensor platform


Modular sensor platform – Part 2 ∕ 2018-01-30 ∕ YSofters, robotic development, brno, embedded, modular sensor platform, robot
Modular sensor platform – Part 1 ∕ 2017-12-18 ∕ YSofters, robotic development, aspnet, dot, dotnet, modular sensor platform, robot

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz