devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

model-driven developmentModelování REST APIs | 2015-06-01 | Zdrojak, javascript, node.js, rest, rest api, model-driven development, javascript, model-driven development, node.js, rest, rest api
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz