devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

mocha


Testovací trio Mocha, Chai a Sinon ∕ 2018-02-14 ∕ Zdroják, javascript, node.js, chai
Jak na TDD v JavaScriptu ∕ 2018-02-02 ∕ Zdroják, javascript, testování, testování

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz