devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

mocha


Testovací trio Mocha, Chai a Sinon | 2018-02-14 | Zdrojak, javascript, node.js, chai, mocha, sinon
Jak na TDD v JavaScriptu | 2018-02-02 | Zdrojak, testování, javascript, tdd, chai, mocha, sinon, testování
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz