devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

mobilePoužívejte knihovny s parametry zařízení s rezervou | 2013-05-30 | ManakMichal.cz, mobile
Jaké je rozlišení mobilních zařízení? | 2012-05-13 | ManakMichal.cz, mobile
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz