devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

mobile


Používejte knihovny s parametry zařízení s rezervou ∕ 2013-05-30 ∕ ManakMichal.cz, mobile
Jaké je rozlišení mobilních zařízení? ∕ 2012-05-13 ∕ ManakMichal.cz, mobile

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz