devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

mikrokontroléry - arduino


Záchrana neřiditelného RC modelu skrzevá Arduino ∕ 2017-06-27 ∕ pebrou, mikrokontroléry - arduino, esp8266, picaxe, ..., počítače, vývoj hw a sw, arduino, dev, hardware-dev
Hodiny z pekla ∕ 2017-06-18 ∕ pebrou, mikrokontroléry - arduino, esp8266, picaxe, ..., počítače, vývoj hw a sw, arduino, dev, hardware-dev
blynk.cc – rapid prototyping pro IoT (ESP8266, NodeMCU) s podporou mobilek ∕ 2016-03-17 ∕ pebrou, mikrokontroléry - arduino, esp8266, picaxe, ..., počítače, vývoj hw a sw, dev, esp-8266, hardware-dev
Zkuste to bez drátů, pane Marconi! ∕ 2014-03-07 ∕ pebrou, mikrokontroléry - arduino, esp8266, picaxe, ..., počítače, vývoj hw a sw, dev, hardware-dev, picaxe, raspberry pi

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz