devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

mikrokontroléry - arduino


Chytrý měřič spotřeby s ESP32 a modulem INA219 – připojení na internet ∕ 2020-09-17 ∕ pebrou, počítače, vývoj hw a sw, hardware-dev ∕ podobné: #1, #2, #3
Stavíme chytrý měřič spotřeby s ESP32 a modulem INA219 ∕ 2020-08-29 ∕ pebrou, počítače, vývoj hw a sw, hardware-dev ∕ podobné: #1
Záchrana neřiditelného RC modelu skrzevá Arduino ∕ 2017-06-27 ∕ pebrou, dev, počítače, vývoj hw a sw
Hodiny z pekla ∕ 2017-06-18 ∕ pebrou, dev, počítače, vývoj hw a sw ∕ podobné: #1, #2, #3
blynk.cc – rapid prototyping pro IoT (ESP8266, NodeMCU) s podporou mobilek ∕ 2016-03-17 ∕ pebrou, dev, počítače, vývoj hw a sw ∕ podobné: #1
Zkuste to bez drátů, pane Marconi! ∕ 2014-03-07 ∕ pebrou, dev, počítače, vývoj hw a sw ∕ podobné: #1, #2, #3, #4

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz