devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

mikrodataMikrodata – přibližte text vyhledávačům | 2011-06-21 | Nepříliš chytrý blog, webové stránky, bing, google, mikrodata, vyhledávač, yahoo!
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz