devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

mikrodata


Mikrodata – přibližte text vyhledávačům ∕ 2011-06-21 ∕ Nepříliš chytrý blog, google, webové stránky, bing ∕ podobné: #1, #2

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz