devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

microservices


Potkávat se s odborníky z vaší bubliny se vyplácí – aneb co si odnášíme z prvního #HeurekaMeetUp ∕ 2019-10-14 ∕ Heurekadevs, měnímeheureku, okr, microservices, blog, meetupy_a_konference
#MěnímeHeureku - Jak jsme si rozdělili produktové oblasti do týmů? ∕ 2019-08-19 ∕ Heurekadevs, měnímeheureku, oneplatform, microservices, architektura, vývoj, produkt, blog
#MěnímeHeureku - chystáme mezinárodní #OnePlatform ∕ 2019-08-05 ∕ Heurekadevs, měnímeheureku, oneplatform, microservices, architektura, backend, okr, blog, kod
Testování na produkci ∕ 2019-01-07 ∕ dagblog, microservices, devops, testing
CZ podcast 203 — Testování na produkci ∕ 2018-11-27 ∕ dagblog, podcast, testing, microservices

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz