devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

microservices



#MěnímeHeureku - Jak jsme si rozdělili produktové oblasti do týmů? | 2019-08-19 | Heurekadevs, měnímeheureku, oneplatform, microservices, architektura, vývoj, produkt, blog
#MěnímeHeureku - chystáme mezinárodní #OnePlatform | 2019-08-05 | Heurekadevs, měnímeheureku, oneplatform, microservices, architektura, backend, okr, blog, kod
Testování na produkci | 2019-01-07 | dagblog, microservices, devops, testing
CZ podcast 203 — Testování na produkci | 2018-11-27 | dagblog, podcast, testing, microservices
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz