devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy

microservicesTestování na produkci | 2019-01-07 | microservices, devops, testing
CZ podcast 203 — Testování na produkci | 2018-11-27 | podcast, testing, microservices
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz