DevBlogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy

microservicesTestování na produkci | 2019-01-07 | dagblog, microservices, devops, testing
CZ podcast 203 — Testování na produkci | 2018-11-27 | dagblog, podcast, testing, microservices
@kaja47, funkcionálně.cz, k47.cz