devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

meteorVýsledky: Technologie na českém webu | 2016-05-13 | Zdrojak, nette, php, javascript, node.js, java, asp & net, python, scala, twig, typescript, jquery, perl, django, různé, knihovny a frameworky, spring, meteor, angularjs, symfony, react, go, programovací jazyky, ruby on rails, web.py, c, drupal, ruby, .net, actionscript, bash, cakephp, codeigniter, flask, google closure, gorilla, haskell, joomla, kohana, kotlin, laravel, phalcon, powershell, signalr, silex, sinatra, slim, socket.io, vue.js, yii, zend framework
MeteorJS – platforma pre super rýchly vývoj real-time aplikácií | 2014-12-03 | Zdrojak, javascript, node.js, meteor
Jak udělat kráter Meteorem | 2013-03-30 | Daniel Kolman, fun, javascript, meteor
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz