devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

měnímeheureku


Discovery & mobile first, aneb jak připravujeme novou responzivní Heureku ∕ 2020-03-03 ∕ Heurekadevs, productdiscovery, frontend, měnímeheureku, blog, design
První kroky sdíleného katalogu jsme plánovali v Maďarsku ∕ 2020-01-06 ∕ Heurekadevs, oneplatform, měnímeheureku, onecatalogue, blog
#MěnímeHeureku: K autonomním týmům v produktu a vývoji přidáváme Tribe Leady ∕ 2019-12-16 ∕ Heurekadevs, oneplatform, měnímeheureku, blog
Rozkaz (ne)zněl jasně: Budeme Heureku provozovat v Cloudu, nebo si postavíme vlastní on-premise řešení přes několik datacenter? ∕ 2019-12-02 ∕ Heurekadevs, architektura, oneplatform, měnímeheureku, blog
Potkávat se s odborníky z vaší bubliny se vyplácí – aneb co si odnášíme z prvního #HeurekaMeetUp ∕ 2019-10-14 ∕ Heurekadevs, měnímeheureku, okr, microservices, blog, meetupy_a_konference
Produktové workshopy s kolegy mimo produkt a vývoj ∕ 2019-09-16 ∕ Heurekadevs, workshop, měnímeheureku, blog, meetupy_a_konference
#MěnímeHeureku - Jak jsme si rozdělili produktové oblasti do týmů? ∕ 2019-08-19 ∕ Heurekadevs, měnímeheureku, oneplatform, microservices, architektura, vývoj, produkt, blog
#MěnímeHeureku - chystáme mezinárodní #OnePlatform ∕ 2019-08-05 ∕ Heurekadevs, měnímeheureku, oneplatform, microservices, architektura, backend, okr, blog, kod

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz