devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

mechanics


Story behind PF2016 – slides ∕ 2016-02-10 ∕ YSofters, javascript, typescript, technology hour ∕ podobné: #1, #2, #3, #4

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz