devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

mavenDockerizace Maven testů v CI Jenkins | 2016-03-02 | Zdrojak, různé, maven, docker
How we detect vulnerable libraries using OWASP Dependency Check | 2015-12-01 | YSofters, java, security, gradle, maven, check, dependency, owasp
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz