devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

maven


Dockerizace Maven testů v CI Jenkins ∕ 2016-03-02 ∕ Zdroják, různé, maven, docker
How we detect vulnerable libraries using OWASP Dependency Check ∕ 2015-12-01 ∕ YSofters, java, security, gradle, maven, check, dependency, owasp

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz