devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

matematika


Kolize dvou rotovaných obdélníků ∕ 2015-01-04 ∕ Honza Břečka, matematika, geometrie, collision detection
Kolize dvou rotovaných obdélníků ∕ 2015-01-04 ∕ Honza Břečka, matematika, geometrie, collision detection
Kolize bodu a rotovaného obdélníku ∕ 2015-01-03 ∕ Honza Břečka, matematika, geometrie, collision detection
Kolize bodu a rotovaného obdélníku ∕ 2015-01-03 ∕ Honza Břečka, matematika, geometrie, collision detection

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz