devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

matematikaKolize dvou rotovaných obdélníků | 2015-01-04 | Honza Břečka, matematika, geometrie, collision detection
Kolize dvou rotovaných obdélníků | 2015-01-04 | Honza Břečka, matematika, geometrie, collision detection
Kolize bodu a rotovaného obdélníku | 2015-01-03 | Honza Břečka, matematika, geometrie, collision detection
Kolize bodu a rotovaného obdélníku | 2015-01-03 | Honza Břečka, matematika, geometrie, collision detection
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz