devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

machine learningWeb<element> – první vydání fullstack konference | 2019-02-20 | Zdrojak, pr články, ai, amp, docker, flutter.io, k8s, machine learning, node.js, startup, user experience
Machine Learning – word2vec results | 2016-02-19 | Java crumbs, machine learning, articles in english
Machine Learning for dummies – word2vec | 2016-02-18 | Java crumbs, machine learning, articles in english
Machine Learning for dummies – Neural Networks | 2016-02-16 | Java crumbs, machine learning, articles in english
Machine Learning for dummies – Logistic Regression internals | 2016-02-09 | Java crumbs, machine learning, articles in english
Machine learning for dummies – Support Vector Machines | 2016-02-07 | Java crumbs, machine learning, articles in english
Machine Learning for dummies – overfitting | 2016-02-04 | Java crumbs, machine learning, articles in english
Machine learning for dummies – Logistic Regression | 2016-02-03 | Java crumbs, machine learning, articles in english
Automatická kategorizace dokumentů | 2015-06-20 | Honza Břečka, clojure, machine learning, funkcionálně
Automatická kategorizace dokumentů | 2015-06-20 | Honza Břečka, clojure, machine learning, funkcionálně
Spock | 2014-04-10 | Daniel Kolman, conference, machine learning, tdd
GOTO 2013 Amsterdam - Erik Meijer | 2013-11-27 | Daniel Kolman, conference, machine learning
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz