devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

mac


Making Fn-keys work properly in Terminal.app ∕ 2016-11-08 ∕ Martin Janeček, mac, apple, terminal
Co s novým mekbůkem aneb rady pro konvertity ∕ 2015-08-28 ∕ Daniel Kolman, mac
Quick and dirty workaround for broken brew in Mac OS X 10.11 beta ∕ 2015-08-17 ∕ YSofters, productivity tips, mac, vim
Qt Installer Framework ∕ 2015-01-28 ∕ YSofters, software craftsmanship, linux, c
IntelliJ Idea on MacOS X Yosemite with Java 8 ∕ 2014-10-17 ∕ YSofters, java, productivity tips, mac
Vývoj moderních webových aplikací na Mac ∕ 2014-08-13 ∕ Zdroják, různé, webdesign, mac

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz