devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

low levelJazyk D a radix sort | 2017-06-01 | Funkcionálně.cz, d, low level, řazení
Iterace křížem krážem | 2017-05-23 | Funkcionálně.cz, algo, cpu, low level
Maximálně negativní | 2017-01-27 | Funkcionálně.cz, cpu, low level
99.00000000000000009 problémů s floating point čísly | 2017-01-24 | Funkcionálně.cz, low level
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz