devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

logspoutSběr logů z kontejnerů | 2015-05-04 | Zdrojak, různé, docker, elk, kibana, logspout, logstash, docker, elk, kibana, logspout, logstash
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz