devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

logspout


Sběr logů z kontejnerů ∕ 2015-05-04 ∕ Zdroják, různé, docker, elk, kibana, logspout, logstash, docker, elk, kibana, logspout, logstash

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz