devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

logoHTML5 právě získalo od W3C své oficiální logo. A nejen to | 2011-01-18 | HTML456, html5, logo, w3c
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz