devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

logo


HTML5 právě získalo od W3C své oficiální logo. A nejen to ∕ 2011-01-18 ∕ HTML456, html5, logo, w3c

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz