devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

logicapps


Nový runtime pro Logic App integrační platformu vám umožní ji běžet i v on-premises ∕ 2020-09-24 ∕ Tomáš Kubica, serverless, logicapps

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz