devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

logicapps


Nový runtime pro Logic App integrační platformu vám umožní ji běžet i v on-premises ∕ 2020-09-24 ∕ Tomáš Kubica, serverless, logicapps ∕ podobné: #1, #2, #3, #4

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz