devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

legacy


GOTO 2013 Amsterdam - Legacy Systems ∕ 2013-07-22 ∕ Daniel Kolman, conference, legacy

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz