devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

legacyGOTO 2013 Amsterdam - Legacy Systems | 2013-07-22 | Daniel Kolman, conference, legacy
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz