devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

layout


Android: layout pro různá zařízení ∕ 2016-04-13 ∕ vEnCa-X blog, programování, android, layout

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz