devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

layoutAndroid: layout pro různá zařízení | 2016-04-13 | vEnCa-X blog, android, programování, layout
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz