devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

layers


Layers, packages a architektonicky evidentní styl kódování ∕ 2019-05-23 ∕ Malé radosti enterprise developera, java, design, architecture ∕ podobné: #1, #2, #3, #4

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz