devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

layersLayers, packages a architektonicky evidentní styl kódování | 2019-05-23 | Malé radosti enterprise developera, architecture, design, java, layers
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz