devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

laravelLaravel vs. Nette — tři měsíce poté | 2016-08-04 | Martin Janeček, laravel, blog, nette
Výsledky: Technologie na českém webu | 2016-05-13 | Zdrojak, nette, php, javascript, node.js, java, asp & net, python, scala, twig, typescript, jquery, perl, django, různé, knihovny a frameworky, spring, meteor, angularjs, symfony, react, go, programovací jazyky, ruby on rails, web.py, c, drupal, ruby, .net, actionscript, bash, cakephp, codeigniter, flask, google closure, gorilla, haskell, joomla, kohana, kotlin, laravel, phalcon, powershell, signalr, silex, sinatra, slim, socket.io, vue.js, yii, zend framework
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz