devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

kubernetes


28. týden v Cloud bublině ∕ 2021-06-18 ∕ Stepan's technical notes, aws, kubernetes, týdeník
Zkušenosti s Bicep pro Azure po pár měsících - na ARM už si nevzpomenu, Terraform v ohrožení ∕ 2021-04-26 ∕ Tomáš Kubica, kubernetes
Role centrálního IT pro Kubernetes v cloudu aneb přístup dvou zákazníků vycházejících z přesně opačných předpokladů ∕ 2021-03-18 ∕ Tomáš Kubica, kubernetes
Jsonnet: poznámky z praxe ∕ 2021-03-02 ∕ Stepan's technical notes, kubernetes, cloud native
Kubernetes Pre-Stop Hook Reflections ∕ 2021-02-19 ∕ Keboola Tech Blog, php, docker, kubernetes
6. týden v Cloud bublině ∕ 2021-02-13 ∕ Stepan's technical notes, aws, kubernetes, go
Kubernetes prakticky: automatizovaná integrace privátní i veřejné DNS ∕ 2021-02-08 ∕ Tomáš Kubica, kubernetes, kontejnery, networking
5. týden v Cloud bublině ∕ 2021-02-05 ∕ Stepan's technical notes, aws, kubernetes, týdeník
Kubernetes prakticky: privátní AKS clustery ∕ 2021-02-02 ∕ Tomáš Kubica, security, kubernetes, kontejnery
Kubernetes v roce 2020 podle VMware  ∕ 2021-01-09 ∕ Stepan's technical notes, kubernetes
Zabezpečte a řiďte svůj kdekoli běžící Kubernetes z cloudu s Azure Arc ∕ 2020-10-27 ∕ Tomáš Kubica, kubernetes, arc
Azure Arc pro datové služby aneb cloudová databáze ve vašem vlastním Kubernetes ∕ 2020-10-13 ∕ Tomáš Kubica, kubernetes, sql, arc
Kubernetes prakticky: stavové služby se vzdálenými soubory a CSI drivery pro Azure ∕ 2020-09-15 ∕ Tomáš Kubica, kubernetes, storage, kontejnery
Kubernetes prakticky: stavové služby s disky a CSI driverem pro Azure ∕ 2020-08-27 ∕ Tomáš Kubica, kubernetes, storage, kontejnery
Kubernetes prakticky: přímé a bezpečné ovládání z Azure portálu v reálném čase ∕ 2020-08-06 ∕ Tomáš Kubica, kubernetes, monitoring, kontejnery
Kubernetes za 3, 2, 1 aneb Google Container Engine v praxi ∕ 2017-04-18 ∕ Golang, Docker, cloud, kubernetes, k8s, google-cloud

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz