devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

kryptologie


Symetrické a asymetrické šifrování ∕ 2013-10-23 ∕ SOOM.cz, kryptologie

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz