devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

kryptologieSymetrické a asymetrické šifrování | 2013-10-23 | SOOM.cz, kryptologie
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz