devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

kroužek programování


Polovodiče v kroužku programování ∕ 2020-06-29 ∕ Banter bloguje, software development, kroužek programování
Hudba s Microbitem ∕ 2020-03-24 ∕ Banter bloguje, software development, kroužek programování
Kontrolní číslice čárového kódu ∕ 2019-07-22 ∕ Banter bloguje, software development, kroužek programování
Detekce a korekce chyb ∕ 2019-06-24 ∕ Banter bloguje, software development, kroužek programování

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz