devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

korporátní hryNastal čas vánoční, čas performance review | 2015-12-06 | Java crumbs, korporátní hry
Dokumentokineze | 2014-11-09 | Java crumbs, agile, korporátní hry
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz