devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

korporátní hry


Nastal čas vánoční, čas performance review ∕ 2015-12-06 ∕ Java crumbs, korporátní hry
Dokumentokineze ∕ 2014-11-09 ∕ Java crumbs, agile, korporátní hry

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz