devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

kontejnery


Kubernetes prakticky: automatizovaná integrace privátní i veřejné DNS ∕ 2021-02-08 ∕ Tomáš Kubica, kubernetes, kontejnery, networking
Kubernetes prakticky: privátní AKS clustery ∕ 2021-02-02 ∕ Tomáš Kubica, security, kubernetes, kontejnery
Kubernetes prakticky: stavové služby se vzdálenými soubory a CSI drivery pro Azure ∕ 2020-09-15 ∕ Tomáš Kubica, kubernetes, storage, kontejnery
Kubernetes prakticky: stavové služby s disky a CSI driverem pro Azure ∕ 2020-08-27 ∕ Tomáš Kubica, kubernetes, storage, kontejnery
Kubernetes prakticky: přímé a bezpečné ovládání z Azure portálu v reálném čase ∕ 2020-08-06 ∕ Tomáš Kubica, kubernetes, monitoring, kontejnery

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz