devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

kohorty


Facebook představil své Analytics ∕ 2015-03-26 ∕ Medio.cz, konference, návštěvnost, facebook, nástroje, analytika, datová analytika, cross-device, customer lifetime value, kohorty, segmentace, sociální média

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz