devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

kod#MěnímeHeureku - chystáme mezinárodní #OnePlatform | 2019-08-05 | Heurekadevs, měnímeheureku, oneplatform, microservices, architektura, backend, okr, blog, kod
Jak na JavaScript: podpora prohlížečů | 2019-07-15 | Heurekadevs, frontend, web, jaknajavascript, javascript, blog, kod
Inspirovali jsme se u Spotify? | 2019-06-20 | Heurekadevs, architektura, workshop, blog, kod
Jak Fialoví vymýšleli Dášenku, aneb nové párování nabídek | 2019-04-30 | Heurekadevs, ml, backend, architektura, blog, kod
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz