devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

kniha


It Doesn't Have to Be Crazy at Work ∕ 2019-10-01 ∕ Banter bloguje, software development, kniha

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz