devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

khronos


První verze akcelerovaného 3D v prohlížečích je na světě ∕ 2009-12-11 ∕ HTML456, firefox, 3d, webkit

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz