devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

k8sWeb<element> – první vydání fullstack konference | 2019-02-20 | Zdrojak, pr články, ai, amp, docker, flutter.io, k8s, machine learning, node.js, startup, user experience
Kubernetes za 3, 2, 1 aneb Google Container Engine v praxi | 2017-04-18 | Golang, Docker, cloud, k8s, google-cloud, kubernetes, google-container-engine, google-cloud-platform
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz