devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

junitJak v javě strukturovat testy velkých tříd | 2013-05-15 | Daniel Kolman, junit, tdd
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz