devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

json


Parsování JSONu nemusí být (úplně) pomalé ani v Go ∕ 2020-07-25 ∕ 0xDEADBEEF, go, json
Parsování JSONu je neuvěřitelně pomalé, ale nemusí být ∕ 2020-04-25 ∕ 0xDEADBEEF, d, json
JSON Schema v praxi ∕ 2014-05-14 ∕ Zdroják, různé, python, api
PHP HOW TO: create server API ∕ 2013-10-12 ∕ Zaachi.com, php, api, json
lift-json ∕ 2012-11-22 ∕ k47, programování, scala, obsah

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz