devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

jsconf.usJaká byla JSConf.us 2015 | 2015-07-22 | Zdrojak, javascript, konference, akce, jsconf.us
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz