devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

jmenné konvenceJmenné konvence pro Google Tag Manager | 2014-07-02 | Medio.cz, javascript, webová analytika, google analytics, universal analytics, nástroje, google tag manager, jmenné konvence, datová analytika
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz