devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

jest


The worry-free way to convert Coffeescript to JSX ∕ 2017-03-13 ∕ Vladimír Kriška, javascript, react, jest, snapshot-testing

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz