devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

jenkins


Slides from talk at FIT VUT: Continuous Delivery 2017 ∕ 2017-03-29 ∕ YSofters, software craftsmanship, bamboo, jenkins, fastlane, fit vut, teamcity
Jenkins 2.0 – novinky a vylepšení ∕ 2016-11-11 ∕ Zdroják, různé, continuous integration, continues integration, jenkins

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz