devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

jekyllMůj milý blogísku! | 2014-01-01 | Známý guru, jekyll
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz