devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

jekyll


Můj milý blogísku! ∕ 2014-01-01 ∕ Známý guru, jekyll

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz