devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

jbpm


Změny v jBPM projektu a jeho budoucnost ∕ 2010-03-31 ∕ Malé radosti enterprise developera, java, drools, jbpm

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz