devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

jbpmZměny v jBPM projektu a jeho budoucnost | 2010-03-31 | Malé radosti enterprise developera, drools, java, jbpm
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz