devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

JavickaBlogspot.com


Konečně máme svůj produkt ... | 2017-09-12 | JavickaBlogspot.com, integrace, obecně o vývoji
Geecon 2015 - co mě zaujalo | 2015-10-24 | JavickaBlogspot.com
Architektura integračního řešení | 2013-09-29 | JavickaBlogspot.com, integrace, spring framework, spring security
Specifika integračních projektů | 2013-09-17 | JavickaBlogspot.com, integrace
Zkušenosti s Apache Camel | 2013-09-03 | JavickaBlogspot.com, integrace
Programátorské firmy v Plzni | 2013-03-05 | JavickaBlogspot.com, ostatní
Agilní vývoj a svoboda v práci | 2013-02-08 | JavickaBlogspot.com, obecně o vývoji
5 let na volné noze | 2012-12-25 | JavickaBlogspot.com, obecně o vývoji
PF 2013 | 2012-12-21 | JavickaBlogspot.com
Kolik je Java vývojářů v ČR? | 2012-12-13 | JavickaBlogspot.com, obecně o vývoji
Prezentace: profesionální programátor = nedostatkové zboží | 2012-11-13 | JavickaBlogspot.com, obecně o vývoji
Jak snížit chybovost na projektu? | 2012-11-07 | JavickaBlogspot.com, obecně o vývoji
Nástroje pro prototypování GUI | 2012-10-04 | JavickaBlogspot.com, nástroje, prezentační vrstva
Odhadování projektů | 2012-09-03 | JavickaBlogspot.com, obecně o vývoji
Pár zkušeností z code review | 2012-06-08 | JavickaBlogspot.com, obecně o vývoji
Crucible - nástroj na code review | 2012-04-25 | JavickaBlogspot.com, nástroje
Zkušenosti s Bootstrap | 2012-04-05 | JavickaBlogspot.com, prezentační vrstva
Acceptance test driven development | 2012-03-26 | JavickaBlogspot.com, nástroje, obecně o vývoji, testování
Vývoj JCA resource adapteru pro HttpClienta | 2012-02-27 | JavickaBlogspot.com, java
Programátoři jsou největší lháři | 2012-01-26 | JavickaBlogspot.com, obecně o vývoji
Vybrat JasperReports nebo BIRT reports? | 2012-01-23 | JavickaBlogspot.com, nástroje, prezentační vrstva
Agile Prague Conference 2011 - ohlédnutí | 2011-10-02 | JavickaBlogspot.com
Zkušenosti ze zavádění testování | 2011-09-24 | JavickaBlogspot.com
Proč nechci použít Hibernate na dalším projektu | 2011-09-20 | JavickaBlogspot.com, hibernate
Znáte SPL (Software Product Line)? | 2011-08-20 | JavickaBlogspot.com, obecně o vývoji
Přenositelnost zkušeností | 2011-08-09 | JavickaBlogspot.com, obecně o vývoji
Co vybrat na klienta? Konec prvního kola | 2011-05-13 | JavickaBlogspot.com, prezentační vrstva
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz